Gå til hovedindhold

Parsamtaler

Når der er et rusmiddelproblem i et forhold påvirkes både partner og eventuelle børn.

Indhold

  Er det vigtigt at partneren inddrages?

  Det er derfor vigtigt at partneren også inddrages i behandlingen, så parret kan få lagt en fælles målsætning i forhold til rusmiddelproblemet.
  En parsamtale er et tilbud til borgeren med et rusmiddelproblem samt dennes ægtefælle/samlever eller kæreste.

  Hvis der er børn i forholdet, kan parsamtalerne gå forud for familiesamtalerne og være med til at forberede de voksne i familien på disse og ”klæde dem bedst muligt på” i forhold til at rumme og støtte op omkring børnene.

  Hvad sker der under samtalerne?

  • Parret bliver hver især set og mødt i egne vanskeligheder.
  • Hjælp til at få formuleret personlig og fælles målsætning i forhold til rusmiddelproblemet.
  • Undervisning om rusmidler (psykoedukation).
  • Almengørelse. ”Der er mange andre, der har det præcis som os. Vi er ikke alene”.
  • Oplevelsen af, at det hjælper at tale om problemet og at dele det med andre. 
  • Tabu og hemmeligheder brydes

  Der sættes ca. en time af til hver samtale og antallet af samtaler vurderes i samarbejde med borgeren. 

  Links

  PARSAMTALE

  Det er en god ide at invitere sin partner med til samtale. Partner og børn bliver også ramt når der er et misbrug i familien.