Gå til hovedindhold

Børnesamtaler

I Rusmiddelcenter Aabenraa har vi et ønske om at hjælpe hele familien, når der er et rusmiddelproblem.

Indhold

  Når en voksen i familien er i misbrug påvirkes hele familien

  Børn bliver hårdt ramt af forældres misbrug og er samtidig så loyale mod begge forældre, at de meget nødigt nævner problemet overfor den misbrugende eller den ikke-misbrugende forældre. Børn påtager sig ofte skyld for det de voksne laver og så kan det være en lettelse for et barn at tale med en anden voksen om det der bekymrer.

  Formålet med børnesamtaler er

  • At tabu brydes.
  • At inddrage barnets perspektiv og ”stemme” i forhold til at danne os et helhedsbillede af familiens samlede indbyrdes relation samt at have særlig fokus på det enkelte barns sikkerhed, udvikling og trivsel.
  • At barnets psykiske, fysiske og sociale skader som følge af rusmiddelproblemet i familien kan reduceres eller forebygges.
  • At tabu brydes.

  For at barnet kan komme til børnesamtale, er det et krav at mindst én af forældrene er vidende om og har givet tilladelse til at barnet kommer til samtaler i Rusmiddelcenter Aabenraa. Formålet hermed er, udover det rent lovmæssige, at barnet fra mindst den ene forælder oplever forståelse, støtte og opbakning i forhold til de reaktioner, der eventuelt kommer efter samtalerne.

  Som forældre har man naturligvis mulighed for at deltage i samtalen eller  man kan vælge at vente i venteværelset og få en kop kaffe eller te.

  Alle familiebehandlere er specielt uddannet i at håndtere børnesamtaler og vil altid sørge for at barnet mødes med empati og omsorg og sørge for at der er en hyggelig og tryg atmosfære både før, under og efter samtalen. 
  Børn udtrykker sig på mange måder, blandt andet gennem leg og tegning, hvilket der også er mulighed for i en børnesamtale.
  Når man kommer til børnesamtale, vil man blive tilbudt en kop varm cacao eller te. 

  Links

  BØRNESAMTALER

  Børn kan have brug for at snakke med en anden voksen end forældrene. Børn kan være bange for at gøre forældrene kede af det, hvis de fortæller om bekymringer de har.