Gå til hovedindhold

Familiesamtaler

En familiesamtale er, som ordet antyder, en samtale, hvor alle i familien kan deltage; far, mor og børn.

Indhold

  Hvis et barn er for ungt til sprogligt selv at kunne redegøre for sine oplevelser/følelser inddrages barnet perspektiv alligevel i samtalen; Forældrene opfordres her til at sætte ord på den påvirkning, de tænker, rusmiddelproblemet har og har haft på barnet. Dette sker også, hvis barnet ikke er til stede under samtalen. De børn, der deltager i samtalen stilles frit i forhold til, hvorvidt de vil fortælle noget og i så fald hvad og hvor meget. De kan evt. tegne imens (det kan også være en måde at tilkendegive følelser på). Vi vurderer, at deres tilstedeværelse under alle omstændigheder har en betydning, idet de oplever, at forældrene forsøger at tage ansvar for situationen derhjemme og erkender problemet.

  Hvad sker der under samtalerne?

  • Det enkelte familiemedlem bliver set og mødt i sine vanskeligheder.
  • Der kan planlægges og aftales "Kriseplan": Hvad kan det enkelte barn gøre hvis far/mor kommer til drikke? ”Hvem passer på mig?”. 
  • Undervisning om rusmidler (psykoedukation). 
  • Almengørelse. ”Der er mange andre, der har det præcis som os. Vi er ikke alene”.
  • Oplevelsen af, at det hjælper at tale om problemet og at dele det med andre. 
  • Tabu og hemmeligheder brydes. 

  Der sættes ca. en time af til hver samtale og antallet af samtaler vurderes ud fra et individuelt skøn i samarbejde mellem behandler og de implicerede parter. 

  Links

  FAMILIESAMTALE

  Når der er kommet et misbrugsproblem ind i familien kommer der som oftest også hemmeligheder.

  Det er usundt for en familie med for mange hemmeligheder og ved en familiesamtale er der mulighed for at snakke om hemmeligheder og tabuer, hvilket medfører en stor lettelse.