Gå til hovedindhold

Forandringsgruppe

Der er ikke krav om stoffrihed og ædrulighed, men det er nødvendigt at være indstillet på og motiveret for at skabe en forandring i forhold til sit forbrug.

Indhold

  Formål

  Gennem motivationsbehandling at afklare motivation og blive bevidst om egne behov, ressourcer og arbejdspunkter for derigennem at øge livskvaliteten og blive i stand til at skabe en stoffri eller alkoholfri tilværelse.

  Målgruppe

  Borgere med rusmiddelforbrug, der har et ønske om at skabe en forandring i forhold til deres forbrug.

  Visitation til gruppen

  Hvis behandler og gruppeleder vurderer, at tilbuddet er relevant for en borger, visiterer behandleren borgeren til forsamtale med gruppelederen, hvor borgeren informeres om rammer og struktur i gruppen. Borgeren kan herefter tage stilling til, hvorvidt han/hun ønsker at blive en del af gruppen.

  Der er ikke et krav om stoffrihed eller afholdenhed, men det er nødvendigt at være indstillet på og motiveret for at skabe en forandring i forhold til forbruget.

  Vi antager, at vi alle hver især er eksperter i eget liv og behandlingen tager udgangspunkt i den enkeltes situation nu og her. Der vil derfor ikke være et fast tilrettelagt program for gruppemøderne, men strukturen i gruppemødet er fast.

  Tidspunkt

  Onsdage kl. 13.00 - 15.00

  Der er løbende optag.

  Individuelle mål

  Gennem forløbet i forandringsgruppen og individuelle samtaler i rusmiddelcentret, vil der i samarbejde med den enkelte borger, blive lagt en individuel behandlingsplan, hvor der afdækkes ressourcer og behov i forhold til, hvad borgeren har brug for i det videre behandlingsforløb.