Gå til hovedindhold

Pårørendesamtaler

Når en voksen i familien har et misbrug, påvirkes hele familien samt andre, der er følelsesmæssigt tæt på misbrugeren.

Indhold

  Formålet med pårørendesamtale er:

  • At tilbyde samtaler, hvor de pårørende kan rummes i deres afmagt og  hvor den enkelte kan få redskaber til at tage sig af/tage ansvar for sit eget velbefindende. 
  • At få fokus på/ændre egne evt. uhensigtsmæssige mønstre. 
  • At familiens/den enkeltes psykiske, fysiske og sociale skader af rusmiddelproblemet  reduceres eller forebygges. 
  • At afklare, efter udredende samtaler, hvorvidt den pårørende kan have gavn af et tilbud i vores pårørendegruppe. I så fald at introducere til denne.
  • At tabu brydes.

  Fremgangsmåden for pårørendesamtaler:

  • En pårørende kan, uafhængig af, hvorvidt misbrugeren er tilknyttet Rusmiddelcenter Aabenraa, henvende sig hos os. 
  • Den pårørende tilbydes en individuelle pårørendesamtale, hvor der udredes i forhold til, hvad der på sigt er brug for.
  • Det kan være et tilbud om flere individuelle samtaler, eller det kan være at introducere til pårørendegruppe.