Halvvejshuset

Hvad er Halvvejshuset?

Halvvejshuset er Rusmiddelcenter Aabenraas stof- og alkoholfrie botilbud. Huset ligger i Aabenraa by med nem adgang til indkøb og offentlig transport.

Målgruppe

Målgruppen er personer over 18 år, der har brug for støtte til at få skabt og struktureret en dagligdag. Meningen med opholdet i Halvvejshuset er, at der bliver en blød overgang til det ”normale” liv, hvor man selv begynder at tage ordentlig ansvar for eget liv.

Indhold

Et ophold i Halvvejshuset kræver en grad af selvstændighed og ansvarlighed, da der kun er personale til rådighed i dagtimerne mandag til fredag. Der stilles krav til beboeren om at denne bruger energi på samt prioriterer fællesskabet i huset.

Der udarbejdes ved ankomsten en individuel plan for opholdet i Halvvejshuset. Planen vil danne grundlag for arbejdet hen imod en selvstændig livsførelse efter endt ophold i Halvvejshuset. Under opholdet begynder borgeren at planlægge sin videre fremtid i forhold til uddannelse, arbejde, bolig og kontakten til de nærmeste. I den forbindelse afholdes der samarbejdsmøder med relevante samarbejdspartnere.

Ved ankomsten i Halvvejshuset tildeles beboeren en fast kontaktperson samt en ”føl-ordning” ved en nuværende beboer.

Dagligdagen i Halvvejshuset indeholder morgenmøde, tilbagefaldsgruppe, husmøde, strukturmøde samt beboermøde. Der er obligatorisk fællesspisning 4 gange ugentligt, hvoraf personalet deltager en gang ugentligt.

Derudover tilbydes der efter behov individuelle samtaler med kontaktpersonen.

Under opholdet i Halvvejshuset stilles der krav om, at beboeren minimum en gang ugentligt deltager i enten NA eller AA møde.

Opholdet i Halvvejshuset kræver fuldstændig afholdenhed fra alle stemningsændrende midler, brud på dette medfører bortvisning. Halvvejshuset er røgfrit, så der må ikke ryges indendørs i huset men kun på de indrettede rygearealer udendørs.

Halvvejshuset

Halvvejshuset ligger centralt placeret i Aabenraa by og der er ikke langt til centrum eller den omkring liggende natur.

Halvvejshuset har plads til 7 beboer, og hver beboer har eget værelse. Der er adgang til fælleskøkken, fælles opholdstue og fælles spisestue.

Det er en forudsætning at Halvvejshuset er stof og alkoholfrit, så beboere og personale har et godt hus at opholde sig i.